ТОВ "МЕНЕДЖМЕНТ ТРЕЖЕ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТИД"

Професійний учасник фондового ринку.
Фінансово-господарська інформація.

Фінанасова звітність за 2020 р.
Аудиторський висновок за 2020 р.
Договора 2020-го року.
Звітність ТОВ Менеджмент треже трейдинг лімітид за 2019р
Фінанасова звітність за 2019р.
Фінанасова звітність за 2018р.
Фінанасова звітність за 2017р.

Договір про відкриття рахунків у цінних паперах (оновлено) у відповідності до рішення НКЦПФР №771 від 21.07.2015 PDF DOC

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності "Менеджмент Треже Трейдинг Лімітид" за 2016р.

Річна фінансова звітність та аудиторський висновок Товариства за 2015р.

Аудиторський висновок щодо фінансової звітності ТОВ "Менеджмент Треже Трейдинг Лімітид" за рік, який закінчився 31 грудня 2015 року
Примітки до фінансових звітів ТОВ "Менеджмент Треже Трейдинг Лімітид" за 2015 рік
Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 р.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік
Звіт про власний капітал за 2013 рік
Звіт про власний капітал за 2014 рік
Звіт про власний капітал за 2015 рік

Річна фінансова звітність та аудиторський висновок Товариства за 2014р.

Звіт про власний капітал за 2013 рік. Завантажити у форматi PDF DOCX
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на 31 грудня 2014 р. Завантажити у форматi PDF DOCX
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід ) за 2014 рік. Завантажити у форматi PDF DOCX
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) за 2014 рік. Завантажити у форматi PDF DOCX
Звіт про власний капітал за 2014 рік. Завантажити у форматi PDF DOCX
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВО (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фінансової звітності ТОВ "Менеджмент Треже Трейдинг Лімітид" за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року. Завантажити у форматi PDF DOCX
Примітки до фінансових звітів ТОВ "Менеджмент Треже Трейдинг Лімітид" за 2014 рік. Завантажити у форматi PDF DOCX

Річна фінансова звітність та аудиторський висновок Товариства за 2013р.

Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2013 р. Завантажити у форматi pdf doc odt
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) про фінансову звітність станом на 31.12.2013 року pdf doc odt
Договір про обслуговування рахунку у цінних паперах

Річна фінансова звітність та аудиторський висновок Товариства за 2012р.

Аудиторський висновок
Примітки до балансу
Примітки до фінансової звітності
Примітки до звіту про рух грошових коштів
Примітки до звіту про власний капітал
Аналіз вартості чистих активів в порівнянності з розміром статутного капіталу
Примітки до статутного капіталу
Аналіз показників фінансового стану
Опис важливих аспектів облікової політики
Баланс на 31 грудня 2012 р. Перша, друга частини
Звіт про фінансові результати. Перша, друга частини
Примітки до річної фінансової звітності. Частини 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Звіт про рух грошових коштів. Перша, друга частини
Звіт про власний капітал. Перша, друга частини

На стартову сторінку